Melda deg på kurs?

Klikk her

 

PRISAR

TRAFIKALT GRUNNKURS

Trafikalt grunnkurs med mørkedemo (utgjer trinn 1): 3250,-

Trafikalt grunnkurs uten mørkedemo: 2250,-
Kun mørkedemo: 1500,-

 

BIL - KLASSE B

Kjøretime (45 min.): 710,-

Kjøretime (60 min.): 945,-

Kjøretime (75 min.): 1185,-

Trinn 2 Veiledningstime: 790,-

Bykøyring m/landeveg (285 min.): 4700,-

Trinn 3 Sikkerhetskurs på bane ("glattkøyring"): 4850,-

Trinn 3 Veiledningstime: 790,-

Trinn 4 Sikkerhetskurs på veg (13 timer x 45 min): 9250,-

Leige av bil til førarprøve: 2500,-

Baneleige NAF ("glattkøyring): 1260,-

 

TILHENGAR - KLASSE BE

Kjøretime (45 min): 800,-

Kjøretime (90 min): 1600,-

Trinn 2 Veiledningstime: 800,-

Trinn 3 Veiledningstime: 800,-

Trinn 4 Lastsikringskurs: 1 750,-

Leige av bil og hengar til førarprøve: 2700,-

MOPEDKURS

Ta kontakt for prisar knytt til mopedkurs. 

 

NYTTIGE LENKER

STATENS
VEGVESEN

Her kan du lesa om øvelseskøyring, 

teoriprøve og oppkøyring, søka om førarkort og mykje meir.

TABS ELEV

Her loggar du inn på elevkontoen din hos TABSelev. Der finn du oversikt over alle køyretimane dine.

eTeori

eTeori er ATL (Autoriserte Trafikkskolers Landsforening) sin digitale læringsarena.

 

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Kva kostar det å ta sertifikat?


Det varierar mykje frå person til person kor mykje det kostar å ta sertifikat. Personar som får mykje køyretrening heime treng vanlegvis færre timar med lærar og sertifikatet vert dermed billegare. Sjå "Prisar" for liste over obligatorisk opplæring og kva det kostar.
Kan eg ta sertifikat på automatgir hjå Hjartnes trafikkskule?


Ja! Det kan du. Me oppmodar alle som skal ta sertifikat til å ta sertifikat med bil med manuelt gir for då kan du køyra biler med både manuelt gir og automatgir. Nokon ynskjer likevel av ulike grunnar å ta sertifiktat kun med automatgir. Då får du ein kode i førarkortet slik at du berre har lov til å køyra bilar med automatgir. Det er mogeleg å ta førarprøve med manuelt gir seinare om du ynskjer.
Må eg ha køyrt før?


Nei, du treng ingen erfaring for å byrja. Det viktigaste er at du er motivert for å ta sertifikat. Me finn ut saman kva du må øva på heima og kva me øver på i timane. Nokon likar å byrja på ein stor parkeringsplass, andre kjenner seg trygge når dei byrjar til å køyra på vegen. Det finn me ut av!
Korleis byrjar eg hjå Hjartnes trafikkskule?


For å byrja å køyra med oss tek du enkelt kontakt på telefon eller via "Bli elev"-skjemaet.
Kor finn eg oversikt over timane mine?


Full oversikt over timane dine finn du på TABSelev. Påloggingsinformasjon får du av trafikklæraren din fyrste time.
Kva er lavast mogeleg pris for å ta førarkortet?


Det enkle svaret: litt over 30 000,- Det litt lengre svaret:

Fleire av køyretimane er obligatoriske. Dette gjeld trinn 1, 2, 3 og 4. Ein del har teke trinn 1 (trafikalt grunnkurs) på førehand, men det er medrekna her. Trinn 1: 3250,- Trinn 2: 750,- Trinn 3: 6500,- Trinn 4: 8200,- Oppkøyring: 2300,- Alle elevar har og bykjøring, forbikjøring og om lag 4 dobbeltimar som utgjer om lag 11 000,- For meir info sjå "Prisar".