top of page

Klasse BE - tilhengar

Me tilbyr opplæring i klassen BE (tilhengar). Klassen gjeld trekking av tilhengar med tillatt totalvekt over 750 kg. Lastsikring og kjøring er obligatorisk i denne klassen.

Eit alternativ for nokon kan og vera klassen B96, ein klasse der ein tek dette kurset hos trafikkskule, men utan førarprøve og kan då køyra bil med vogntogvekt (bil og hengar) på 4250 kg.

bottom of page